Законодавство “Про газовий ринок”

“Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України: ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 36860996)”

Постанова НКРЕКП № 549 від 25.04.2017 р.

Постанова про постачання газу, стр.1
Постанова про постачання газу, стр.2

Загальне законодавство: 

Нормативні акти, що регулюють ліцензування:

Правове регулювання транспортування природного газу:

 • Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1378/27823 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15
 • Кодекс ГТС. Принципи взаємодії з Замовником послуг на транспортування 
 • Кодекс ГТС. Принципи взаємодії з Прямим споживачемКодекс ГТС. Принципи взаємодії з Оператором ГРС
 • Кодекс ГТС. Принципи взаємодії з Газовидобувними підприємствами 
 • Типовий договір транспортування природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року  за №1383/27828, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15#n14 
 • Постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15

Правове регулювання зберігання природного газу:

 • Кодекс газосховищ, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1380-15#n13.
 • Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1385/27830 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1385-15#n15

Методологія визначення тарифів та тарифи:

 • Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання,  затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2517, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1388/27833 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1388-15#n12
 • Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року №1131, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 1035/29165 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-16#n12
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3013874-19
 • Постанова НКРЕКП від 21 червня 2018 №480 «Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0480874-18

Інші нормативно-правові акти:

 • Конституція України від 28.06.1996 №30;
 • Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
 • Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
 • Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;
 • Господарський процесуальний Кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII;
 • Цивільний процесуальний Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X;
 • Кодекс законів про працю України, введений в дію Законом УРСР від 10.12.1971 № 322-VIII;
 • Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494;
 • Закон України від 25.12.2015 № 922-VІII «Про публічні закупівлі»;
 • Закон України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ «Про природні монополії»;
 • Закон України від 19.05.1996 №29 «Про трубопровідний транспорт»;
 • Закон України від 05.06.2014 №30 «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 • Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків»;
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 291 «Про встановлення розміру плати за подання скарги»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України №835 від 21.10.2015 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації»;·
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 477 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 18.03.2016 №473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 15.03.2016 №440 «Про утворення комісії із забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень щодо їх підключення/відключення до/від електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 28.03.2018 №435 «Про затвердження Примірного договору про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007»;
 • Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів»;
 • Державний класифікатор України «Класифікація видів науково-технічної діяльності» 
  ДК 015-97 затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.1997 №822;
 • Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2013 №293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013»;
 • Наказ Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301 «Про затвердження та набуття чинності галузевих виробничих норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт”»;
 • Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 06.10.2014 № 1190 «Про затвердження примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель»;
 • Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»;
 • Інші.